444 )โครงการรวมพลังคนบัลลังก์ ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการรวมพลังคนบัลลังก์ ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  นายศุภเศรษฐ์  น้อยศรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย  เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังคนบัลลังก์  ต้านภัยไข้เลือดออก  เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นำประชาชน  นักเรียน  ในพื้นที่กว่า  ๓๐๐  คน  ร่วมเดินรณรงค์

ข่าว ณ วันที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 10:32 น. โดย super