439 )ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘วันจันทร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๕ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน  และให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมอำเภอโนนไทย  เพื่อร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  และการเตรียมงานโครงการ “รวมพลังคนบัลลังก์  ต้านภัยไข้เลือดออก”  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และการเตรียมงานโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ  ประจำปี  ๒๕๕๘   BIKE  FOR  MOM  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ในเวลาพร้อมกันทั่วประเทศ  โดยให้ร่วมใจกันในการเตรียมงาน  เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเรียบร้อย  เพื่อเป็นที่ประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

ข่าว ณ วันที่ 10 ส.ค. 58 เวลา 14:23 น. โดย super