438 )การดำเนินงานแปลงสาธิตการปลูกมันเทศบาลตำบลบัลลังก์

การดำเนินงานแปลงสาธิตการปลูกมันเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพฤหัสบดีที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ชายที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการเตรียมพื้นที่  เพื่อปลูกมันสัมปะหลัง  ณ  บริเวณแปลงสาธิตพืชผลทางการเกษตร  หน้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 06 ส.ค. 58 เวลา 15:07 น. โดย super