437 )ต้อนรับร้อยโทรัชฎาบดินทร์ หัวหน้าชุดพัฒนาแหล่งน้ำสำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ต้อนรับร้อยโทรัชฎาบดินทร์ หัวหน้าชุดพัฒนาแหล่งน้ำสำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้มีโอกาสต้อนรับร้อยโทรัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์  หัวหน้าชุดพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานพัฒนาภาค 5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  และคณะ  ที่ได้เดินทางมายังพื้นที่และดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำที่ต้องการจะขอรับงบประมาณในการดำเนินการ  โดยได้ลงดูพื้นที่จริงทั้งบริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  บึงอีสานเขียวที่โรงเรียนบึงคำคู  สระบ้านบัลลังก์  และบึงบ้านโนนเจดีย์  ที่มีสภาพการกักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคต่อพี่น้องประชาชน  ทั้งในตำบลและตำบลใกล้เคียง  ในโอกาสนี้  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  นายกเทศมนตรีได้นำเรียนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อขอรับงบประมาณมาพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 07 ส.ค. 58 เวลา 8:40 น. โดย super