435 )ซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงกกไข่เน่า

ซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงกกไข่เน่าวันจันทร์ที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่พนักงานชายเทศบาลตำบลบัลลังก์  ส่วนหนึ่งได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายหลักสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ช่วงกกไข่เน่ามาเทศบาลที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำให้ยากลำบากในการเดินทาง  ในการนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ถนนสายดังกล่าวเพื่อดูการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านถนนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 03 ส.ค. 58 เวลา 17:43 น. โดย super