434 )นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวันอาทิตย์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และการดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด  โดยได้มีช่างเทศบาลคอยควบคุมการทำงานอีกครั้งหนึ่ง

ข่าว ณ วันที่ 02 ส.ค. 58 เวลา 10:47 น. โดย super