433 )งานซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

งานซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรวันพุธที่  ๒๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่การดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ช่วงป้ายตำบลมาบ้านสระตะเฆ่  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปะยางมะตอยเพื่อเป็นการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวที่มีสภาพชำรุดเสียหาย  เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก  ในการดำเนินงานครั้งนี้นายกเทศมนตรีต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสายนี้เดินทางด้วยความปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุตามท้องถนน  และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในตำบล

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ค. 58 เวลา 8:02 น. โดย super