432 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระดาน หมู่ ๖

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระดาน หมู่ ๖วันพุธที่  ๒๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เดินทางไปยังพื้นที่บ้านกระดาน หมู่ ๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น  และเป็นการลดอุบัติเหตุตามท้องถนน  สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านมายังบ้านกระดาน  สามารถใช้ทางเบี่ยงตรงบ้านนายป้อไปหน้าวัดเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ค. 58 เวลา 11:23 น. โดย super