431 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยบาหวานโรคความดันโลหิตสูงฯ

นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยบาหวานโรคความดันโลหิตสูงฯวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง  และเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และกลุ่มสตรีแม่บ้าน  พ่อบ้านที่ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวเพื่อรับทราบสาเหตุ  และแนวทางป้องกันต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ค. 58 เวลา 13:43 น. โดย super