429 )นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และนายสุเทพ  จินากูล  รองนายกเทศมนตรี  ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  ที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินงาน  โดยวันนี้ทางผู้รับเหมาได้ทำการฉาบเรียบฝาผนักตัวอาคาร  และมุงหลังคา  ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ค. 58 เวลา 17:09 น. โดย super