428 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมประจำปี ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมประจำปี ๒๕๕๘วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ประจำปี ๒๕๕๘  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดดำเนินโครงการดังกล่าวโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  มีคณะผู้บริหาร  อสม.  และกลุ่มสตรีแม่บ้านเข้าร่วมโครงการในวันนี้

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ค. 58 เวลา 16:51 น. โดย super