426 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยวันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ลงพื้นที่บ้านนางจัด  จุขุนทด  บ้านเลขที่  ๑๐๖  หมู่ที่ ๖  บ้านกระดาน  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้รับโอนเงินสนับสนุน  (เงินอุดหนุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์)  จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ  และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 58 เวลา 12:50 น. โดย super