425 )ประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ที่ดินในที่ราชพัสดุของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ประชุมช่วยเหลือผู้ใช้ที่ดินในที่ราชพัสดุของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรวันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้ที่ดินในที่ราชพัสดุ  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์  และนางมุฑิตา  เพ็ชรจบก  ผสบ.คปที่ ๔  ได้มาให้ความรู้  คำแนะนำ  และแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง  และการเสนอยื่นเช่าที่ดินในที่ราชพัสดุของพี่น้องชาวบ้านโพธิ์ตาสี  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ค. 58 เวลา 16:20 น. โดย super