424 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะร่วมต้อนรับนายประภาส  รักษาทรัพย์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมาในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  (จังหวัด…เคลื่อนที่)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในงานมีข้าราชการ  พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านฯ  ร่วมต้อนรับพร้อมนี้ยังมีหน่วยงานในการออกบูธในการบริการพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสภาพปัญหาในพื้นที่และนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการในพื้นที่  พร้อมได้พูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  และหลังจากร่วมรับประทานอาหารเที่ยงนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เชิญท่านปลัดจังหวัดมายังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  และดูพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรซึ่งปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้ง  น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  และตำบลใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ค. 58 เวลา 11:53 น. โดย super