422 )ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่

ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่วันจันทร์ที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัด  ผอ.กอง  เจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมประชุมในการเตรียมงานโครงการ  “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  (จังหวัด…เคลื่อนที่)  โดยให้เจ้าหน้าดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในการวันที่  ๗-๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ในการเตรียมความพร้อมและในวันงาน   ทั้งนี้  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ยังได้แจ้งถึงการปฏิบัติงานในองค์กร  ในเรื่องความสมัครสมานสามัคคี  การมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน  การเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน  

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ค. 58 เวลา 17:42 น. โดย super