417 )นายกเทศมนตรีร่วมต้อนรับพันเอกอนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผอ.รมน.นครราชสีมา (ฝ่ายทหาร)

นายกเทศมนตรีร่วมต้อนรับพันเอกอนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผอ.รมน.นครราชสีมา (ฝ่ายทหาร)วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมต้อนรับและคำนับพันเอกอนุสรณ์  นุตสถิตย์  รองผอ.รมน.นครราชสีมา  (ฝ่ายทหาร)  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชนเพื่อความมั่นคง  โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้  นายกเทศมนตรีได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และแก้มลิงต่างๆ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรมีปริมาณน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี  ในวันนี้มีข้าราชการ  พี่น้องประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อมมาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ข่าว ณ วันที่ 24 มิ.ย. 58 เวลา 16:47 น. โดย super