415 )นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ซึ่งอยู่ในช่วงการติดต้ังกระจกประตูและหน้าต่าง  และการติดต้ังราวจับด้านนอกตัวอาคาร  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้ตรวจสอบการดำเนินงานและความเรียบร้อยในงาน  ซึ่งก็ใกล้จะดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดงาน

ข่าว ณ วันที่ 21 มิ.ย. 58 เวลา 16:24 น. โดย super