413 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต้อนรับพลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เข้าเยี่ยมคำนับพลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  สำนักงานชลประทานที่ ๘  นครราชสีมา   ในการนี้  นายกเทศมนตรีได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และแก้มลิงต่างๆ  และประธานในที่ประชุมได้ให้นายกเทศมนตรีนำเสนอโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมด้วย  ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีและคณะได้มีโอกาสพบปะพันเอกสมหมาย  บุษบา  ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ ๒ /นักกฏหมาย กองทัพภาคที่ ๒,หน่วยทหารพัฒนาภาค ๕ กองบัญชาการทหารพัฒนา   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการให้คำแนะนำและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆ  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพื้นที่  ในตอนค่ำ  นายกเทศมนตรีได้รับเกียรติจากพลตรีอินทรัตน์ฯ  เชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับคณะส่วนราชการ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาด้วย

ข่าว ณ วันที่ 19 มิ.ย. 58 เวลา 13:10 น. โดย super