412 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอนยาว

วันพุธที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระตะเฆ่หิน-บ้านดอนยาว  หมู่ที่ ๗  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในการดำเนินงานก่อสร้างถนนสายนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนน  เกิดความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  และเป็นการลดอุบัติเหตุตามท้องถนน

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 9:32 น. โดย super