410 )นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาว

วันอังคารที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระตะเฆ่หินถึงบ้านดอนยาว  ซึ่งกำลังดำเนินงานก่อสร้าง  ในการดำเนินการนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น  มีความรวดเร็วในการขนผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  และเกิดความปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ข่าว ณ วันที่ 16 มิ.ย. 58 เวลา 14:30 น. โดย super