409 )โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์ศึกษาพิเศษ

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือยข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์ศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๑๑  ศรีนครชัยบุรินทร์  โดยมีพลโทมารุต  ลิ้มเจริญ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดงานวิจัย  และนวัตกรรมของผู้บริหาร  ครูบุคลากร  โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง  เด็กนักเรียน  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 16 มิ.ย. 58 เวลา 17:14 น. โดย super