408 )ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘วันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ประชุมพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันและทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจ  และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆ  โดยได้เน้นให้แต่ละกองตั้งใจทำงานเพื่อบริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 58 เวลา 8:46 น. โดย super