406 )นายกเทศมนตรีดูงานวางท่อที่บ้านกระดาน หมู่ที่ ๖

วันศุกร์ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พนักงานที่นำท่อไปวางเพื่อเป็นทางข้าม  ณ  บ้านกระดาน  หมู่ที่ ๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับประสานงานจากนายสมาน  ซีกพุดซา  ผู้ใหญ่บ้านกระดาน  พร้อมมอบ  M 150  จำนวน  ๑  แพ็กให้กับทีมงานเทศบาล  ทั้งนี้การดำเนินงานงานดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน  และเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น

ข่าว ณ วันที่ 05 มิ.ย. 58 เวลา 12:29 น. โดย super