404 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุวาตภัยที่บ้านคูเมือง  หมู่ที่ ๓  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนรราชสีมา  ทำให้ที่อยู่อาศัยและฟาร์มเลี้ยงเป็ดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก   ทั้งนี้  ได้สั่งการให้กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการสำรวจและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 07 มิ.ย. 58 เวลา 9:46 น. โดย super