401 )จัดเตรียมสถานที่วัดบัลลังก์ อำเภอโนนไทย

วันอังคารที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด  เพื่อเตรียมงานฉลองครบรอบวันเกิดพระครูประโชติ  ปัญญากร  (หลวงพ่อคูณ)  วัดบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ค. 58 เวลา 13:28 น. โดย super