398 )การดำเนินงานก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๒

วันเสาร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางไปดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ  โดยนายกเทศมนตรีได้ร่วมราดยางมะตอยเชื่อมรอยต่อของถนนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น  และไม่แตกง่าย  และจากการดำเนินงานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จเมื่อไร จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก  และลดอุบัติเหตุ.

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ค. 58 เวลา 8:30 น. โดย super