397 )ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๕  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การเลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่  เลี้ยงโค  เลี้ยงกระบือ  เลี้ยงปลา  และจะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับชาวตำบลบัลลังก์  ในการเรียนรู้วิธีคิด  และแนวทางปฏิบัติ    ทั้งนี้ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดพระครูประโชติ  ปัญญากร  (หลวงพ่อคูณ)  วัดบัลลังก์  ตำบลบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจะมีลูกศิษย์  พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  และเทศบาลก็ร่วมจัดโรงทาน  พร้อมนี้จึงให้พนักงานชายไปช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เพื่อเตรียมงานในวันที่ ๒๕-๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นี้

ข่าว ณ วันที่ 21 พ.ค. 58 เวลา 8:33 น. โดย super