395 )นายอำเภอโนนไทยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ปลัดเทศบาลร่วมต้อนรับนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ที่ได้เดินทางมายังเทศบาลพร้อมดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  โดยอาคารดังกล่าวนี้จะเป็นศูนย์ร่วมผู้สูงอายุในตำบล  มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  และให้ลูกหลานได้มองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ค. 58 เวลา 14:13 น. โดย super