394 )ศูนย์ข่าวไทยรัฐทีวีสัมภาษณ์การดำเนินงานร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ศูนย์ข่าวไทยรัฐทีวีนครราชสีมา  ได้สัมภาษณ์ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ในการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  แปลงสาธิตเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรให้กับพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์  และเป็นศูนย์เรียนรู้  ทั้งนี้นายเทศมนตรียังให้สัมภาษณ์อีกว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่สามารถทำขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  และยังเป็นการรักษาสภาพดินให้สมบูรณ์.

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ค. 58 เวลา 13:57 น. โดย super