392 )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แรงงานชาวบ้าน

วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เดินทางไปดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แรงงานชาวบ้าน  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   ในการดำเนินงานนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและควบคุมงานโดยกองช่างเทศบาล

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ค. 58 เวลา 9:02 น. โดย super