390 )พิธีตั้งเสาเอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันอาทิตย์ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้นิมนต์พระครูประโชติ  ปัญญากร  เจ้าคณะตำบลบัลลังก์  เขต ๑  เพื่อทำพิธีต้ังเสาเอก  และเสาโท  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  พี่น้องประชาชน  ร่วมทำพิธีดังกล่าวโดยพร้อมกัน

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ค. 58 เวลา 12:11 น. โดย super