388 )นายกเทศมนตรีร่วมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโอนย้าย

วันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ประธานสภา  รองประธานสภา  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมเลี้ยงส่งนางสาวธรรมิตาว์  ก้องไพบูล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่ได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบมะค่า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ในตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ค. 58 เวลา 9:16 น. โดย super