387 )นายกเทศมนตรีร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๔๙ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์  ทุกพระองค์  ณ  วัดโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  และชาวอำเภอโนนไทยร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว ณ วันที่ 28 เม.ย. 58 เวลา 16:34 น. โดย super