386 )นายกเทศมนตรีดูการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  ณ  บริเวณติดกับสถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ  โดยการดำเนินงานนี้อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นการก่อสร้าง

ข่าว ณ วันที่ 27 เม.ย. 58 เวลา 17:16 น. โดย super