385 )การปรับพื้นที่ถนนสายบ้านสระตะเฆ่หิน-บ้านดอนยาว

วันศุกร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ ได้ลงพื้นที่การปรับเกรดถนสายบ้านสระตะเฆ่หิน-บ้านดอนยาว  โดยมี ผอ.กองช่างเทศบาล  ควบคุมการดำเนินงานเพื่อจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริฒเหล็กสายดังกล่าว

ข่าว ณ วันที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 10:47 น. โดย super