383 )ปรับพื้นที่ถนนสายบ้านสระตะเฆ่หิน-บ้านดอนยาว

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ดูการปรับพื้นที่ถนนสายบ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ ๑๕ – บ้านดอนยาว  หมู่ ๗  เพื่อเตรียมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยได้ทำการขุดต้นไม้บริเวณถนนดังกล่าวออก  ในการดำเนินงานนี้เพื่อให้ถนนที่จะดำเนินงานก่อสร้างมีลักษณะโล่ง  และปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้  โดยให้กองช่างเทศบาลได้ควบคุมการดำเนินงานนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว ณ วันที่ 23 เม.ย. 58 เวลา 14:10 น. โดย super