382 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่แปลงสาธิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่บริเวณแปลงสาธิตทางการเกษตรหน้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ซึ่งได้ดำเนินงานชักร่องแปลงปลูกมันสัมปหรัง  มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันดำเนินงาน  โดยแปลงสาธิตดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้  และต้องการศึกษาวิธีการปลูกมัน  ให้กับพี่น้องประชาชน

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 58 เวลา 12:52 น. โดย super