381 )นายกเทศมนตรีดูผลการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพุธที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ดูผลการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงการมุงหลังคาอาคาร  โดยได้พูดคุยกับผู้รับเหมาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้  ซึ่งได้สั่งการให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนหมดสัญญา

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 58 เวลา 10:12 น. โดย super