380 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบเขตถนนสายสระตะเฆ่หิน-บ้านดอนยาว

วันพุธที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน  ลงพื้นที่ดูขอบเขตถนนสายสระตะเฆ่หิน  หมู่ ๑๕  –  บ้านดอนยาว  หมู่ ๗  เพื่อต้องการปรับพื้นที่ถนนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานก่อสร้างได้  ดังนั้นนายกเทศมนตรีจึงสั่งการให้กองช่างเทศบาลวัดเขตถนน  เพื่อจะนำรถแม็กโคมาทำการปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 58 เวลา 16:19 น. โดย super