379 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูสภาพความแห้งแล้งของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอังคารที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน  ได้เดินทางไปดูพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำลดน้อยลง  โดยนายกเทศมนตรีมองว่าในวันข้างหน้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรมีโอกาสประสบปัญหาภัยแล้ง และอาจมีผลทำให้พี่น้องประชาชนในเขตตำบลบัลลังก์  ได้รับความเดือดร้อน  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็จะได้ประสานงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 21 เม.ย. 58 เวลา 15:03 น. โดย super