378 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดูพื้นที่ถนนสายบ้านสระตะเฆ่หิน-บ้านดอนยาว

วันจันทร์ที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเตรียมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ที่ ๑๕  ถึงบ้านดอนยาว  หมู่ที่ ๗  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายฉัตรชัย  ไชยณรงค์  ผู้ช่วยช่างโยธา  ของเทศบาลเป็นผู้ช่วยในการควบคุมงาน

ข่าว ณ วันที่ 20 เม.ย. 58 เวลา 14:11 น. โดย super