377 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมต้อนรับคณะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมต้อนรับคณะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้เดินทางมาประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  ในด้านการดำเนินงานต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 58 เวลา 14:21 น. โดย super