375 )เทศบาลร่วมกับพี่น้องชาวบ้านคูเมือง หมู่ที่ ๓ ซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอังคารที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  พนักงานเทศบาล  ได้ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านคูเมือง  หมู่ที่  ๓  และบ้านคูเมืองใหม่  หมู่ที่  ๑๘  ในการซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรช่วงระยะก่อนถึงป้ายตำบลบัลลังก์  ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก  ทำให้การสัญจรผ่านไปมาเป็นไปด้วยความลำบาก  อีกทั้งเพื่อเป็นการต้อนรับคณะผ้าป่าที่จะมาร่วมทำบุญที่วัดคูเมือง  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 07 เม.ย. 58 เวลา 9:16 น. โดย super