374 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมพิธีรดน้ำนายอำเภอโนนไทย

วันศุกร์ที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  พนักงานเทศบาล  ร่วมรดน้ำขอพรนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ตามประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๘   โดยมีหน่วยงานราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีรดน้ำ  และอวยพรท่านนายอำเภอเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่าน  ซึ่งร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้นำไก่ย่างมาร่วมในงานโดยให้พนักงานเทศบาลคอยบริการ

ข่าว ณ วันที่ 17 เม.ย. 58 เวลา 17:57 น. โดย super