373 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๘ ร้อยตรีฐนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๕  เมษายน  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้ตรวจสอบความพร้อมกับเจ้าหน้าที่  อปพร.ที่มาประจำจุดบริการ  เทศบาลได้ดำเนินการตั้งจุดบริการพี่้น้องประชาชนเป็นประจำทุกปี

ข่าว ณ วันที่ 11 เม.ย. 58 เวลา 11:42 น. โดย super