371 )งานเทศกาลกินตาล และของดีอำเภอโนนไทย ประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นากเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์  ร่วมงานเทศกาลกินตาล  และของดีอำเภอโนนไทย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๑-๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ของดีอำเภอโนนไทย  เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒธรรมอันดีงามของชาวอำเภอโนนไทย  สืบต่อไป  โดยในงานมีการประกวดผัดหมี่  การประกวดส้มตำ  ประกวดธิดาตาลโตนด และชมการแสดงโปงลางของโรงเรียนบ้านด่านกรงกราง  และการแสดงดนตรีของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  และกิจกรรมสาธิตอาชีพต่างๆ  นิทรรศการสินค้า  OTOP

ข่าว ณ วันที่ 01 เม.ย. 58 เวลา 8:24 น. โดย super