370 )ประชุมเตรียมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในการเตรียมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศบาลตำบลบัลลังก์  ในห่วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๘  ที่จะถึงนี้  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ครู  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม  โดยมีมติที่ประชุมในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘ ณ  บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 58 เวลา 17:00 น. โดย super