369 )นายกเทศมนตรีดูการเตรียมพื้นที่ปลูกมันสัมปะหรังที่แปลงสาธิตเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกมันสัมปะหรัง  บริเวณแปลงสาธิตเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายช่วยกันนำแกรบข้าวโพดมาช่วยในการบำรุงดิน  และเตรียมดินในการปลูกต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 58 เวลา 12:03 น. โดย super