368 )โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวรายงานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  การพัฒนาตนเอง  สู่การพัฒนาท้องถิ่น  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีนางจริญญา  สัพโส  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผอ.รพ.สต.คูเมือง  ผอ.รพ.สต.สระตะเฆ่  พนักงาน  เข้าร่วมอบรมในวันนี้

ข่าว ณ วันที่ 27 มี.ค. 58 เวลา 17:51 น. โดย super