366 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี พบปะ ฝสบ.คป.ที่ ๔

วันอังคารที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับนางมุฑิตา  เพชรจบก  ฝสบ.คปที่ ๔  ที่ดูแลโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และอ่างเก็บน้ำหนองกก  ในการสนับสนุนงบประมาณการมาพัฒนา  และได้เดินทางไปดูคลองส่งน้ำ  ที่สามารถจะดำเนินการปรับปรุงเนื่องจากสภาพบางช่วงมีสภาพชำรุด  และมีต้นไม้ขึ้นบริเวณแผงคลองส่งน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 24 มี.ค. 58 เวลา 12:38 น. โดย super